Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Nul·litat de l'acomiadament d'un treballador de l'Hotel Can Galvany de Vallromanes / Nulidad del despido de un trabajador del Hotel Can Galvany de Vallromanes

 

[Más abajo en Castellano]

 

Sis mesos després de que l'hotel hagi realitzat l'acomiadament d'un company, el sindicat SUT ha aconseguit la nul·litat del mateix, quedant l'empresa obligada a readmetre el treballador, a abonar-li els salaris de tramitació i a pagar-li una indemnització per danys morals de 6.251 euros.

 

Como va fer l'any anterior, l'empresa pretenia sortir-se amb la seva al buscar que el company, juntament amb altres treballadors de l'hotel, perdés les vacances generades per al 2016 mitjançant el mètode de donar llargues, de no lliurar calendaris, i així, fins a arribar a l’any següent. D'aquesta manera, l'empresa després podia negar-se a donar les vacances al·legant que ja s'ha passat l'any pel qual s'haurien meritat. Quan l'empresa va veure que el treballador no es conformava amb el seu pla i que aquest acudia al sindicat per defensar els seus drets, va decidir inventar-se una carta d'acomiadament disciplinari per fer-lo fora de manera fulminant.

 

Tot i estar al servei de la Patronal, aquesta vegada l'Estat no ha pogut fer res més que reconèixer la realitat flagrant en què s'ha produït l'acomiadament, de manera que hem aconseguit una petita, però important, victòria contra el despotisme i prepotència de l'empresa.

 

Animem a tots els companys i companyes a acudir al sindicat de classe per organitzar-nos en la defensa dels nostres drets, cultivant la solidaritat i la companyonia a ultrança.

 

 

 

Seis meses después de que el hotel haya efectuado el despido de un compañero, el sindicato SUT ha conseguido la nulidad del mismo, quedando la empresa obligada a readmitir al trabajador, a abonarle los salarios de tramitación y a pagarle una indemnización por daños morales de 6.251 euros.

 

Como en el año anterior, la empresa pretendía salirse con la suya al buscar que el compañero, junto con otros trabajadores del hotel, perdiera las vacaciones generadas para el 2016 mediante el método de dar largas, de no entregar calendarios, y así, hasta llegar al año siguiente. De esta forma, la empresa después podía negarse a dar las vacaciones alegando que ya se ha pasado el año por el que se habrían meritado. Cuando la empresa vio que el trabajador no se conformaba con su plan y que este acudía al sindicato para defender sus derechos, decidió inventarse una carta de despido disciplinario para echarlo de forma fulminante.

 

A pesar de estar al servicio de la Patronal, esta vez el Estado no ha podido hacer nada más que reconocer la realidad flagrante en la que se ha producido el despido, de forma que hemos conseguido una pequeña, pero importante, victoria contra el despotismo y prepotencia de la empresa.

 

Animamos a todos los compañeros y compañeras a acudir al sindicato de clase para organizarnos en la defensa de nuestros derechos, cultivando la solidaridad y el compañerismo a ultranza.

 

 

 

 

 

 

SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting