Imprimir

(más abajo en castellano) 

El dia 16 s’ha desenvolupat el primer dia de protesta de les aturades convocades a Ciut’art per part de la Secció Sindical de SUT a l’Empresa, amb un seguiment aplastant per part de la plantilla.

 

Durant el dia, un piquet informatiu ha recorregut els museus de Barcelona per tal d’assegurar l’efectivitat de l’aturada convocada i per tal de portar la protesta i les reivindicacions també a la resta de centres on companys i companyes es troben en la mateixa situació. Per efecte del dia de vaga convocada han tancat el MACBA, Fundació Miró, Museu del Disseny, Monestir de Pedralbes, Museu de les Cultures del Món, Museu Etnològic, Fundació Tàpies, Arxiu Històric de Barcelona, Museu de la Música, Museu de la Virreina i els serveis educatius del CCCB. El piquet informatiu ha “visitat” també La Pedrera, la Casa Batlló, el Museu Picasso, el Museu del Born, l’ICUB i el MNAC.

 

La protesta ha comptat amb el suport en els piquets de treballadors i treballadores de vàries empreses i, en particular, dels companys del servei d’acomodació de L’Auditori que, malgrat haver desconvocat les pròpies aturades, han mantingut les mobilitzacions conjuntes. El piquet s’ha concentrat a les 19h a les portes del MACBA, on el museu pretenia inaugurar l’exposició malgrat la vaga convocada. Davant de les reclamacions dels vaguistes, el museu ha cancel·lat la inauguració. La difusió s'ha fet a @vaga_ciutart i #vagaciutart.

 

Durant el dia de protesta, l'Empresa Ciut'art ha enviat un correu electrònic als treballadors explicant el "codi de bones pràctiques" que ha realitzat amb la resta de la Patronal i que presentarà a l'ICUB.

 

Podem anticipar que no participarem d’un muntatge orientat a garantir que es manté la fragmentació de plantilles i que les empreses subcontractistes segueixin assegurant el seu benefici a costa de la nostra força de treball (i aquest codi de “bones pràctiques” no és altra cosa que això).

 

Sense perjudici de la taula reivindicativa concreta de les aturades convocades (que s'acabin les irregularitats amb les vacances i festius, que es converteixin en indefinits els contractes fraudulents, que no hi hagi discriminació amb els "reforços" i que es retirin les sancions anti-sindicals); donat que l'empresa ens demana l’opinió sobre el “codi” que han fet, l'Assemblea de Treballadors celebrada ahir ha decidit proposar a Ciutart, a l'ICUB i a la resta d'empreses principals, un conjunt de mesures senzilles per millorar amb caràcter immediat les condicions de les treballadores i treballadors subcontractats:

 

 

--------------------------------------------------------------------


El día 16 se ha desarrollado el primer día de protesta de los paros convocados en Ciut'art por parte de la Sección Sindical de SUT en la Empresa, con un seguimiento aplastante por parte de la plantilla.
 
Durante el día, un piquete informativo ha recorrido los museos de Barcelona para asegurar la efectividad del paro convocado y para llevar la protesta y las reivindicaciones también al resto de centros donde compañeros se encuentran en la misma situación. Por efecto del día de huelga convocada han cerrado el MACBA, Fundación Miró, Museo del Diseño, Monasterio de Pedralbes, Museo de las Culturas del Mundo, Museo Etnológico, Fundación Tàpies, Archivo Histórico de Barcelona, Museo de la Música, Museo de la Virreina y los servicios educativos del CCCB. El piquete informativo ha "visitado" también La Pedrera, la Casa Batlló, el Museo Picasso, el Museo del Born, el ICUB y el MNAC.
 
La protesta ha contado con el apoyo en los piquetes de trabajadores de varias empresas y, en particular, de los compañeros del servicio de acomodación del Auditorio que, pese a haber desconvocado los propios paros, han mantenido las movilizaciones conjuntas. El piquete se ha concentrado a las 19h en las puertas del MACBA, donde el museo pretendía inaugurar la exposición a pesar de la huelga convocada. Ante las reclamaciones de los huelguistas, el museo ha cancelado la inauguración. La difusión se ha realizado en @vaga_ciutart y #vagaciutart.
 
Durante el día de protesta, la Empresa Ciut'art ha enviado un correo electrónico a los trabajadores explicando el "código de buenas prácticas" que ha realizado con el resto de la Patronal y que presentará en el ICUB.
 
Podemos anticipar que no participaremos de un montaje orientado a garantizar que se mantiene la fragmentación de plantillas y que las empresas subcontratistas sigan asegurando su beneficio a costa de nuestra fuerza de trabajo (y este código de "buenas prácticas" no es otra cosa que eso).
 
Sin perjuicio de la tabla reivindicativa concreta de los paros convocados (que se acaben las irregularidades con las vacaciones y festivos, que se conviertan en indefinidos los contratos fraudulentos, que no haya discriminación con los "refuerzos" y que se retiren las sanciones anti -sindicales); dado que la empresa nos pide la opinión sobre el "código" que han hecho, la Asamblea de Trabajadores celebrada ayer ha decidido proponer a Ciutart, el ICUB y al resto de empresas principales, un conjunto de medidas sencillas para mejorar con carácter inmediato las condiciones de las trabajadoras y trabajadores subcontratados:• Contratación directa por parte de las empresas principales (públicas y privadas).
• Contratación indefinida y consolidación de jornada.
• Mantenimiento de la plantilla, subrogación en cualquier caso.
• Salario mínimo de 1500 € mensuales en 14 pagas.
• Respecto de la totalidad de los días de descanso (vacaciones, festivos, descanso diario y semanal).
• Aplicación de estas criterios a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras subcontratadas: mantenimiento, limpieza, atención al público, auxiliares, talleres, etc. 


 

 

 
 
Adjuntos:
Descargar este archivo (IMG_2643.JPG)tàpies tancat[ ]2321 kB
Descargar este archivo (IMG_2650.JPG)macba tancat[ ]129 kB
Descargar este archivo (IMG_2658.JPG)virreina tancat[ ]2233 kB
Descargar este archivo (IMG_2661.JPG)dhub tancat[ ]112 kB
Descargar este archivo (IMG_2662.JPG)música tancat[ ]112 kB
Descargar este archivo (IMG_2678.JPG)inauguració macba cancelada[ ]1640 kB