Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

(más abajo en castellano)

 

10è dia de vaga del servei de neteja del Museu Picasso

 

Continua la vaga de la neteja al Museu Picasso de Barcelona que encara avui el seu 10è dia.

 

La neteja és un treball molt dur i molt mal pagat que passa desapercebut quan es realitza però que és molt obvi quan es deixa de realitzar.

 

Malgrat algun intent barroer de substitució de les treballadores que ja ha motivat la intervenció de la Inspecció de Treball in situ, les conseqüències de la vaga són evidents.

 

Les escombraries s’acumulen fins a desbordar i la situació dels lavabos aquests dies ha estat vergonyosa, com es pot veure en la foto (escollida per tal que sigui el menys escatològica possible) fins al punt que han estat posats “fora de servei”.

 

Un petit avenç: sembla que la nòmina de novembre s’ha pagat

 

Avui una part de les treballadores i treballadors en vaga han vist al seu compte corrent l’ingrés de la nòmina de novembre. A falta de confirmar que efectivament la resta de la plantilla hagi cobrat, això representaria un petit avenç per resoldre el conflicte.

 

La negativa de la Fundació Museu Picasso i d’Expertus Multiservicios a negociar i a respondre al Comitè de Vaga no ajuden precisament a resoldre el conflicte.

 

L’Assemblea de vaguistes ha decidit però mantenir la convocatòria de vaga ja que encara no s’ha pagat la paga de desembre (que s’ha de pagar a meitat de més), tampoc hi ha cap garantia del pagament de la nòmina de desembre ni tampoc l’entrada d’una empresa solvent en la gestió del servei.

 

La gerent de vacances i el Museu a mig gas

 

El Museu Picasso és el més visitat de Barcelona, la qual cosa es tradueix en una facturació elevadíssima que és d’entorn de 60.000€ diaris, només comptant el preu de les entrades (sense comptar les audioguies).

 

El salari d’un mes de tota la plantilla de la neteja és d’aproximadament 15.000€.

 

La gerent del Museu Picasso de Barcelona que cobra 70.000€ anuals pel seu càrrec, se n’ha anat de vacances poc després de l’inici del conflicte.

 

La seva última decisió ha estat reduir l’aforament a la meitat per tal de que el Museu s’embruti menys. Això significa una reducció de 4.500 visitants diaris a menys de 2.000 i, per tant, d’una reducció de la facturació diària de més de 30.000€ diaris.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(més amunt en català) 

 

10º día de huelga del servicio de limpieza del Museo Picasso

 

Continúa la huelga de la limpieza en el Museo Picasso de Barcelona que encara hoy su 10º día.

 

La limpieza es un trabajo muy duro y muy mal pagado que pasa desapercibido cuando se realiza pero que es muy obvio cuando se deja de realizar.

 

Pese a algún intento burdo de sustitución de las trabajadoras que ya ha motivado la intervención de la Inspección de Trabajo in situ, las consecuencias de la huelga son evidentes.

 

La basura se acumula hasta desbordar y la situación de los aseos estos días ha sido vergonzosa, como se puede ver en la foto (elegida para que sea lo menos escatológica posible) hasta el punto de que han sido puestos "fuera de servicio".

 

Un pequeño avance: parece que la nómina de noviembre se ha pagado

 

Hoy una parte de las trabajadoras y trabajadores en huelga han visto en su cuenta corriente el ingreso de la nómina de noviembre. A falta de confirmar que efectivamente el resto de la plantilla haya cobrado, esto representaría un pequeño avance para resolver el conflicto.

 

La negativa de la Fundación Museo Picasso y de Expertus Multiservicios a negociar y responder al Comité de Huelga no ayudan precisamente a resolver el conflicto.

 

La Asamblea de huelguistas ha decidido sin embargo mantener la convocatoria de huelga ya que aún no se ha pagado la paga de diciembre (que se debe pagar a mitad de más), tampoco hay ninguna garantía del pago de la nómina de diciembre ni tampoco la entrada de una empresa solvente en la gestión del servicio.

 

La gerente de vacaciones y el Museo a medio gas

 

El Museo Picasso es el más visitado de Barcelona, lo que se traduce en una facturación elevadísima que es de alrededor de 60.000 € diarios, sólo contando el precio de las entradas (sin contar las audioguías).

 

El salario de un mes de toda la plantilla de la limpieza es de aproximadamente 15.000 €.

 

La gerente del Museo Picasso de Barcelona que cobra 70.000 € anuales por su cargo, se ha ido de vacaciones poco después del inicio del conflicto.

 

Su última decisión ha sido reducir el aforo a la mitad para que el Museo se ensucie menos. Esto significa una reducción de 4.500 visitantes diarios a menos de 2.000 y, por tanto, de una reducción de la facturación diaria de más de 30.000 € diarios.

 

 

SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting