Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

(más abajo en castellano) 

Convocatòria de vaga

 

La Secció Sindical de SUT a l’empresa Magmacultura ha convocat vaga indefinida a la “Sagrada Família” a partir de dissabte 26 de setembre de 2020 (en l’horari d’obertura actual del centre, es a dir, dissabtes i diumenges).

 

Els motius de la vaga

 

Els motius que ens han portat fins aquí són una llarga llista d’irregularitats que s’han anat acumulant al llarg de tots aquests anys. Al final d’aquesta nota trobareu la llista completa de les irregularitats que composen la taula reivindicativa, però volem aturar-nos en algunes que ens semblen especialment representatives.

 

Els treballadors de la Sagrada Família (subcontractats per Magmacultura) veníem treballant en unes condicions per sota de Conveni del Lleure i de l’Estatut dels Treballadors pel que fa a abusos en les jornades laborals, amb modificacions constants, sense un calendari laboral anual, la falta de compensació dels dies festius treballats, problemes i impagaments constants a les nòmines i una situació generalitzada de por a les represàlies davant de qualsevol reclamació a les empreses, fins que hem dit prou. La gota que ha fet vessar el vas haestatque al reobrir el centre de treball s’ha desafectat una part molt reduïda de la plantilla generant un augment de la càrrega de treball, la negació del gaudiment de les vacances, la no resposta de la empresa davant de nòmines i salaris erronis.

 

Tots aquests fets han impulsat a la Secció Sindical del SUT, organitzats amb la resta de treballadors a plantar-nos i convocar la vaga, però com dèiem són només “la punta de l’iceberg”:

 

Els treballadors i treballadores denunciem que la plantilla subcontractada de la “Sagrada Família” fins ara venen treballant moltes més hores de les que tenen per contracte mitjançant les hores complementàries i que per tant, això ha afectat a la seva prestació de l’ERTO perquè només cobren per la jornada que estan donats d’alta i no la real treballada.

 

Els treballadors no disposem del calendari laboral anual  tal com marca el conveni i els seus horaris mensuals són modificats de forma constant fins i tot vàries vegades dins del propi mes. D’aquesta manera és impossible organitzar-se d’una banda i, de l’altra, acaba implicant els esmentats salaris reduïdíssims.

 

També reclamem que es desafecti de l’ERTO vigent a més treballadors ja que des de la reobertura del temple al públic i l’estimulació de les entrades per als barcelonins la Sagrada Família no ha fet més que incrementar l’aforament deixant només una desena de treballadors per torn quan abans n’eren uns 40 per a  1500-2000 visitants per hora. Un exemple d’això ha estat el darrer cap de setmana de portes obertes (18-20 setembre) en què 6 treballadors havíem d’informar, guiar, conduir a 1000 visitants per hora. A falta de la desafectació total de la plantilla es reclama que les empreses es comprometin al pagament d’un complement per als treballadors que segueixin afectats per l’ERTO.

 

Una altra conseqüència del fet que la plantilla desafectada és insuficientha estat que l’empresa ha negat als treballadors fer vacances perseguint aquells que ja les tenien pactades.

 

A més, l’empresa ha procedit a la desafectació de molts dels treballadors de la Sagrada Família per a treballar a d’altres centres i museus pels quals dóna servei, imposant a aquests la reducció de categoria, alguns sense ser avisats i d’altres que s’han vist obligats a acceptar per por de no tenir feina i l’angoixa econòmica que estem vivint. 

 

Un altre abús que denunciem és que no gaudeixen del descans compensatori que regula el conveni. Així doncs porten anys i anys treballant gratuïtament els festius.

 

L’empresa no permet als treballadors seure durant la seva jornada, que han de fer íntegrament de peu. Si sortís a la premsa que a qualsevol presó de l’estat espanyol els presos han d’estar de peu durant jornades de 6 hores i més sota condicions meteorològiques com el sol de l’estiu, el vent o temporals com el Glòria, o que tenen cadires a la cel·la però no els deixen seure, hi hauria tot un escàndol: seria considerat amb raó una pràctica degradant i contrària a la integritat física. Però aquesta és justament la situació actual a la Sagrada Família!

 

És ara el “millor moment”?

 

La Sagrada Família ve de uns anys d’una elevadíssima facturació. De 2,7 milions de visitants al 2011 passant pels 3,2 del 2014 fins als 4,7 milions durant el 2017. Van guanyar 52 milions d’euros només amb venta d’entrades al 2016 generant uns ingressos anuals de 25 milions, que al 2019 es xifraven en més de 100 milions d’euros!

 

En aquests darrers anys de vaques grasses els treballadors no hem gaudit pas de millors condicions, ben al contrari han anat a pitjor. L’augment de la temporalitat, les modificacions de jornada constants i la falta de calendaris laborals per als treballadors han estat pensants per seguir reduint costos i guanyar-hi més diners encara.

 

Ara, davant d’una situació de màxima vulnerabilitat per a la classe obrera, la Sagrada Família que ve de gaudir aquest alt nivell de facturació segueix prioritzant el treball mort (un edifici) per sobre del treball viu (els treballadors), els quals han permès que facturessin aquelles elevades quantitats i aprofita per a seguir reduint les condicions. Per a la Patronal mai és el “millor moment” de reclamar i sempre ho és per al reduir les condicions de treball.

 

L’únic “millor moment” era al principi de tot, el millor hagués estat assegurar-se que el conveni s’aplicava correctament des del principi. Però no s’ha fet així i els responsables ara tiren pilotes fora.

 

El que sabem segur és que ara no és el “millor moment” per fer-nos treballar menys de la meitat de la plantilla amb aforaments cada cop més nombrosos, deixar-nos robar les vacances, els impagaments pels errors en les nòmines constants o de les hores fetes abans del 12 de març del 2020. Tampoc és el moment per prendre’ns el descans compensatori o per reduir-nos la categoria, ni la jornada, ni per mantenir els contractes temporals en frau de llei, entre altres coses que ja hem explicat.

 

 

Quins són els punts clau del conflicte?

 

Per solucionar un conflicte, cal solucionar el problema que el motiva. Les línies sobre les quals hem plantejat la solució del conflicte, són senzilles:

 

·         Conversió a indefinits dels contractes temporals en frau de llei. Les clàusules de temporalitat són genèriques i incertes perquè no es corresponen a necessitats puntuals sinó a la activitat estructural normal.

 

·         Calendari laboral anual en el qual es detalli la correcció de les irregularitats relatives a les jornades setmanals, compensació de festius, 12 hores de descans diari, respecte de les vacances, respecte del descans setmanal (48 hores juliol i agost i 36 hores la resta de l’any), jornades que no superin les màximes legals, etc. El conveni col·lectiu del Lleure obliga a tenir aquest calendari anual (art. 48.4), ja hauria d’estar fet des del principi de l’any.

 

·         Increment de la plantilla desafectada per l’ERTO i compromís del pagament d’un complement per aquells treballadors encara afectats per l’ERTO. Ja s’ha detallat clarament com les empreses han aprofitat la situació d’estat d’alarma per a la reducció de la plantilla i l’augment de les càrregues de treball.

 

Els altres punts no és que no siguin importants i també s’han de resoldre però aquests tres són els claus.

 

El silenci de les empreses

 

El Comitè de Vaga ha sol·licitat una reunió a les empreses principal i subcontracta per poder resoldre els problemes plantejats. Aquestes, la Junta Constructora del Temple i Magmacultura, no només no han respost a la convocatòria sinó que han intentat bloquejar la vaga, negant-se a rebre’n la informació i vulnerant-ne el dret.

 

Aquesta situació de negació de la realitat ha impedit que la negociació ni tan sols comencés. El primer pas per resoldre un problema és admetre que existeix.

 

 Desenvolupament de la vaga

 

La vaga està convocada a partir del dissabte 26 de setembre de 2020 en els dies actuals d’obertura de la Sagrada Família (dissabtes i diumenges) i, com sempre, es mantindrà fins que ho consideri l’assemblea de vaguistes.

 

Taula reivindicativa completa

 1. Conversió a indefinits dels contractes de la plantilla temporal en frau de llei.
 2. Incrementar el número de treballadors desafectats de l’ERTO.
 3. Pagament d’un complement per als treballadors encara afectats per l’ERTO.
 4. Revertir les reduccions de jornada imposades als treballadors desafectats.
 5. Reconeixement del dret al descans compensatori per treballar en festius per a la plantilla i dret  gaudir-los durant el 2020, sense perjudici del pagament íntegre del plus festiu reflectit al conveni.
 6. Reconeixement del dret dels treballadors a realitzar les vacances d’aquest any 2020. Reconeixement del dret de la plantilla a poder-les demanar per a qualsevol moment del any que resta.
 7. Entrega als treballadors d’un calendari laboral anual (art. 48.4 conveni) que reculli i garanteixi la legalitat establerta en el conveni del Lleure i en l’Estatut dels treballadors
 8. Fi de les modificacions de jornades sense seguir el procediment previst ni justificar els requisits requerits en l’article 41 ET.
 9. Consolidació de les jornades de mitjana anual treballades, comptabilitzant les hores complementàries. 
 10. Pagament de les hores complementàries fetes abans de l’ERTO.
 11. Noves mascaretes FFP2 amb la dotació suficient i recanvis per als treballadors.
 12. Compromís d’entrega firmada d’una còpia mensual dels registres de  jornada segellada per l’empresa.
 13. Entrega a cada treballador per part de l’empresa de la còpia del registre de jornada dels anys 2018, 2019 i 2020.
 14. Reconeixement del dret d’anar al bany durant la jornada i facilitació per al treballadors.
 15. Quant a la prevenció de riscos laborals, realització de la formació necessària i participació de la plantilla en els simulacres necessaris.
 16. Fi de la prohibició d’asseure’s i proveïment dels tamborets necessaris d’acord amb els principis bàsics de prevenció de riscos i el dret a un entorn de treball adaptat i saludable.
 17. Elaboració de nòmines clares i sense errors.
 18. Pagament retroactiu de les quantitats degudes, pels conceptes exposats al llistat d’irregularitats, corresponents a la totalitat del 2019 i 2020.
 19. Abonament de la part dels salaris no pagats: per nòmines mal calculades,  per la falta de respecte de l’article 30 ET.
 20. Compromís de manteniment el descans diari de 15 minuts retribuïts
 21. Dotació per als treballadors d’uniformes suficients de les talles adequades ( dos conjunts i el calçat requerit).
 22. Compliment de la formació anual prevista en l’article 23.3 ET.
 23. Transparència i informació  en el cas de positius en Covid-19 i per a qualsevol tipus de malaltia contagiosa en la plantilla per tal que els treballadors puguin prendre les mesures necessàries.
 24. Neteja adequada de la zona de taquilles i vestuaris que utilitzen els treballadors no es neteja de forma freqüent durant el dia.
 25. Dotació de guixetes suficients, una per treballador.
 26. Consideració de jornada i per tant abonament del temps el dedicat al vestuari per posar-se l’uniforme.
 27. Reconeixement de la categoria i horari anterior per als treballadors desafectats de l’ERTO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatoria de huelga

 

La Sección Sindical del SUT en la empresa Magmacultura ha convocado huelga indefinida en la “Sagrada Familia” a partir del sábado 26 de septiembre de 2020 (en el horario de apertura actual del centro, es decir, sábados y domingos).

 

Los motivos de la huelga

 

Los motivos que nos han llevado hasta aquí son una larga lista de irregularidades que se han ido acumulando a lo largo de todos estos años. Al final de esta nota encontraréis la lista completa de las irregularidades que componen la tabla reivindicativa, pero queremos detenernos en algunas que nos parecen especialmente representativas.

 

Los trabajadores de la Sagrada Familia (subcontratados por Magmacultura) veníamos trabajando en unas condiciones por debajo del Convenio del Ocio y del Estatuto de los Trabajadores con relación a abusos en las jornadas laborales, con modificaciones constantes, sin un calendario laboral anual, no compensación de los días festivos trabajados, problemas e impagos constantes en las nóminas y una situación generalizada de miedo a las represalias ante cualquier reclamación a las empresas, hasta que hemos dicho basta.  La gota que colma el vaso ha sido que al reabrir el centro de trabajo se ha desafectado a una parte muy reducida de la plantilla generando un aumento de la carga de trabajo, la negativa del disfrute de las vacaciones, la no respuesta de la empresa ante nóminas y salarios erróneos.

 

Todos estos hechos han impulsado a la Sección Sindical de SUT, organizados con la resta de trabajadores a plantarnos y convocar la huelga, pero como decíamos son sólo “la punta del iceberg”:

 

Los trabajadores y trabajadoras denunciamos que la plantilla subcontrata de la “Sagrada Familia” hasta ahora vienen trabajando muchas más horas de las que tienen por contrato por medio de horas complementarias y que, por lo tanto, esto ha afectado su prestación de ERTO porque sólo cobran por la jornada por la que están dados de alta y no la real trabajada.

 

Los trabajadores no disponemos de calendario laboral anual tal y como marca el convenio y sus horarios mensuales son modificados constantemente incluso varias veces dentro del propio mes. De esta manera es imposible organizarse, por un lado, y por el otro, acaba implicando los mencionados salarios reducidísimos.

 

También reclamamos que se desafecte del ERTE vigente a más trabajadores ya que desde de la reapertura del templo al público y la estimulaicón de las entradas para los barceloneses la Sagrada Familia no ha hecho más que incrementar el aforo dejando sólo una decena de trabajadores por turno cuando antes había unos 40 para 1500-2000 visitantes por hora. Un ejemplo de esto ha sido el último fin de semana de puertas abiertas (18-20 de septiembre) en que 6 trabajadores teníamos que informar, guiar, conducir a 1000 visitantes por hora. A falta de la desafectación total de la plantilla se reclama que las empresas se comprometan al abono de un complemento para los trabajadores que signa afectados por el ERTE.

 

Otra consecuencia del hecho que la plantilla desafectada es insuficiente ha sido que la empresa ha negado a los trabajadores la realización de vacaciones persiguiendo a aquellos que ya las tenían pactadas.

 

Además, la empresa ha procedido a la desafectación de muchos de los trabajadores de la Sagrada Familia para trabajar en otros centros y museos para los que da servicio, imponiéndoles la reducción de categoría, algunos sin ni siquiera ser avisados y otros que se han visto obligados a aceptar por miedo de no tener trabajo y la angustia económica que estamos viviendo.

 

Otro abuso que denunciamos es que no disfruten del descanso compensatorio que regula el convenio. Así pues, llevan años y años trabajando gratuitamente los festivos.

 

La empresa no permite a los trabajadores sentarse durante su jornada, que tienen que realizar íntegramente de pie. Si saliese en la prensa que en cualquier prisión del estado español los presos tienen que estar de pie durante jornadas de 6 horas y más bajo condiciones meteorológicas como a pleno sol en verano, viento o temporales como el Gloria, o que tienen sillas en su celda, pero no los dejan sentarse, habría un escándalo: sería considerado con razón una práctica degradante y contraria a la integridad física. ¡Pero esta es justamente la situación actual en la Sagrada Familia!

 

¿Es ahora el “mejor momento”?

 

La Sagrada Familia viene de unos años con una elevadísima facturación. De 2,7 millones de visitantes en el 2011 pasando por los 3,2 del 2014 hasta los 4,7 millones durante el 2017. Ganaron 52 millones de euros sólo con la venta de entradas en el 2016 generando unos ingresos anuales de 25 millones, ¡que en el 2019 se cifraban en más de 100 millones de euros!

 

En estos últimos años de vacas gordas, los trabajadores no hemos disfrutado de mejores condiciones, sino que han ido a peor. El aumento de la temporalidad, las modificaciones de jornada constantes y la falta de calendarios laborales para los trabajadores han sido pensados para seguir reduciendo costes y ganar más dinero todavía.

 

Ahora, ante una situación de máxima vulnerabilidad para la clase obrera, la Sagrada Familia, que ha estado disfrutando de este alto nivel de facturación sigue priorizando el trabajo muerto (un edificio) por encima del trabajo vivo (los trabajadores), quienes han permitido que facturasen esas elevadas cantidades y aprovecha para seguir reduciendo condiciones. Para la Patronal nunca es el “mejor momento” de reclamar y siempre lo es para reducir las condiciones de trabajo.

 

El único “mejor momento” era al principio de todo, lo mejor hubiera sido asegurarse que el convenio se aplicaba correctamente desde el principio. Pero no se ha hecho así y los responsables ara tiran pelotas fuera.

 

Lo que sabemos seguro es que ahora no es el “mejor momento” para hacernos trabajar menos de la mitad de la plantilla con aforos cada vez más numerosos, dejarnos robar las vacaciones, los impagos constantes por los errores en las nóminas o de las horas hechas antes del 12 de marzo 2020. Tampoco es el momento para quitarnos el descanso compensatorio o para reducirnos la categoría, ni la jornada, ni para mantener los contratos temporales en fraude de ley, entre otras cosas que ya hemos explicado.

 

¿Cuáles son los puntos clave del conflicto?

 

Para solucionar un conflicto, es necesario solucionar el problema que lo motiva. Las líneas sobre las que hemos planteado la solución del conflicto, son sencillas:

 

·        Conversión a indefinidos de los contratos temporales en fraude de ley. Las cláusulas de temporalidad son genéricas e inciertas porque no corresponden a necesidades puntuales sino a la actividad estructural normal. 

 

·     Calendario laboral anual en el que se detalle la corrección de las irregularidades relativas a las jornadas semanales, compensación de festivos, 12 horas de descanso diario, respeto de las vacaciones, respecto del descanso semanal (48 horas julio y agosto y 36 horas el resto del año), jornadas que no superen las máximas legales, etc. El convenio colectivo del Ocio obliga a tener este calendario anual (art.48.4), ya debería estar hecho desde principios de año.

 

·         Incremento de la plantilla desafectada por el ERTE y compromiso del abono de un complemento para aquellos trabajadores todavía afectados por el ERTE. Ya se ha detallado claramente como las empresas han aprovechado la situación de estado de alarma apara la reducción de la plantilla y el aumento de las cargas de trabajo.

 

Los otros puntos no es que no sean importantes y también se tienen que resolver, pero estos tres son los claves.

 

El silencio de las empresas

 

El Comité de Huelga ha solicitado una reunión a la empresa principal y subcontrata para poder resolver los problemas planteados. Éstas, la Junta Constructora del Templo y Magmacultura, no sólo no han respondido a la convocatoria, sino que han intentado bloquear la huelga, negándose a recibir la información y vulnerando su derecho.

 

Esta situación de negación de la realidad ha impedido que la negociación ni siquiera empezase. El primer paso para resolver un problema es admitir que existe.

 

Desarrollo de la huelga

 

La huelga está convocada a partir del sábado 26 de septiembre de 2020 en los días actuales de apertura de la Sagrada Familia (sábados y domingos) y, como siempre, se mantendrá hasta que lo considere la asamblea de huelguistas.

 

Tabla reivindicativa completa

 1. Conversión a indefinidos de los contratos de la plantilla temporal en fraude de ley.
 2. Incrementar el número de trabajadores desafectados por el ERTE.
 3. Pago de un complemento para los trabajadores todavía afectados por el ERTE.
 4. Revertir las reducciones de jornada impuestas a los trabajadores desafectados.
 5. Reconocimiento del derecho a descanso compensatorio por trabajar en festivos para la plantilla y derecho a disfrutarlos durante el 2020, sin perjuicio del pago íntegro del plus festivo reflejado en el convenio.
 6. Reconocimiento del derecho de los trabajadores a realizar las vacaciones de este año 2020. Reconocimiento del derecho de la plantilla a poderlas pedir para cualquier momento de lo que queda de año.
 7. Entrega a los trabajadores de un calendario laboral anual (art. 48.4 convenio) que recoja y garantice la legalidad establecida en el convenio del Ocio y en el Estatuto de los trabajadores.
 8. Fin de las modificaciones de jornadas sin seguir el procedimiento previsto ni justificar los requisitos requeridos en el artículo 47 ET.
 9. Consolidación de las jornadas de media anual trabajadas, contabilizando las horas complementarias.
 10. Abono de las horas complementarias hechas antes del ERTE.
 11. Nuevas mascarillas FFP2 con la dotación suficiente y repuestos para los trabajadores.
 12. Compromiso de entrega firmada de una copia mensual de los registros de jornada sellada por la empresa.
 13. Entrega a cada trabajador por parte de la empresa de la copia del registro de jornada de los años 2018, 2019 y 2020.
 14. Reconocimiento del derecho de ir al baño durante la jornada y facilitación para realizarlo.
 15. En cuanto a la prevención de riesgos laborales, realización de la formación necesaria y participación de la plantilla en los simulacros necesarios.
 16. Fin de la prohibición de sentarse y abastecimiento de los taburetes necesarios de acuerdo con los principios básicos de prevención de riesgos y el derecho a un entorno de trabajo adaptado y saludable.
 17. Elaboración de nóminas claras y sin errores.
 18. Pago retroactivo de las cantidades debidas, por los conceptos expuestos al listado de irregularidades, correspondientes a la totalidad de 2019 y 2020.
 19. Abono de la parte de los salarios no pagados: por nóminas mal calculadas, por la falta de respeto del artículo 30 ET.
 20. Compromiso de mantenimiento el descanso diario de 15 minutos retribuidos
 21. Dotación para los trabajadores de uniformes suficientes de las tallas adecuadas (dos conjuntos y el calzado requerido).
 22. Cumplimiento de la formación anual prevista en el artículo 23.3 ET.
 23. Transparencia e información en el caso de positivos en Covid-19 y para cualquier tipo de enfermedad contagiosa en la plantilla para que los trabajadores puedan tomar las medidas necesarias.
 24. Limpieza adecuada de la zona de taquillas y vestuarios que utilizan los trabajadores y que no se limpia de forma frecuente durante el día.
 25. Dotación de taquillas suficientes, una por trabajador.
 26. Consideración de jornada y por tanto abono del tiempo el dedicado al vestuario para ponerse el uniforme.
 27. Reconocimiento de la categoría y horario anterior para los trabajadores desafectados del ERTE.
SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting