Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Luchas

La Genialitat de Catalunya ha dictat uns serveis mínims per la Vaga convocada a la Deixalleria de Molins de Rei que no només són abusius, que ho són, sinó que inclouen tasques que fan altres empreses: concretament els treballadors de la deixalleria haurien de recollir els mobles del carrer cosa que no es feina seva. Pel mateix preu, els haguéssin pogut obligar a anar a fer de reforç als hospitals i escoles ara que es dediquen a retallar tant com poden en educació i sanitat... Davant de l'escrit absolutament descabellat i infundat del Departament d'Empresa i en vista de que segueix sense estar clar quan serà la data de la transmissió, l'Assemblea de Treballadors de la Deixalleria de Molins de Rei ha decidit suspendre cautelarment l'inici de la vaga fins el 26 d'abril de 2011. D'aquesta manera s'intenta evitar una situació d'inseguretat a l'hora de tirar endavant la reivindicació mentre el comunicat de suspensió cautelar especifica que si la transmissió es realitzés a esquenes dels treballadors o aquests tinguéssin coneixement de que s'ha d'efectuar abans de la nova data d'inici, la suspensió s'aixecarà immediatament sigui quin sigui l'estat de la discussió sobre els serveis mínims.

Els treballadors i companys del Solidaritat i Unitat dels Treballadors han començat a repartir la fulla adjunta a Molins de Rei.


La Genialidad de Cataluña ha dictado unos servicios mínimos para la Huelga convocada en la Deixalleria de Molins de Rei que no sólo son abusivos, que lo son, sino que incluyen tareas que hacen otras empresas: concretamente los trabajadores de la deixalleria deberían recoger los muebles de la calle cosa que no es su trabajo. Por el mismo precio, podrían haberles obligado a ir a reforzar los hospitales y escuelas ahora que se dedican a recortar tanto como pueden en educación y sanidad... Ante el escrito absolutamente descabellado e infundado del Departamento de Empresa y en vista de que sigue sin estar clara la fecha de la transmisión, la Asamblea de Trabajadores de la Deixalleria de Molins de Rei ha decidido suspender cautelarmente el inicio de la huelga hasta el 26 de abril de 2011. Así se intenta evitar una situación de inseguridad a la hora de tirar adelante la reivindicación mientras el comunicado de la suspensión cautelar especifica que si la transmisión se realizara a espaldas de los trabajadores o éstos tuvieran conocimiento de que se va a efectuar antes de la nueva fecha de inicio, la suspensión se levantará inmediatamente sea cual sea el estado de la discusión sobre los servicios mínimos.


Los trabajadores y compañeros de Solidaridad y Unidad de los Trabajadores han empezado a repartir la hoja adjunta en Molins de Rei.

Adjuntos:
Descargar este archivo (Ivan_Arcas_2.1.pdf)Ivan_Arcas_2.1.pdf[ ]41 kB

Una vez más se pone de manifiesto el drama al que quedan sometidos los trabajadores en el pequeño comercio. El Bar Titanic, proyecto y sueño de Alex, empezó a funcionar este junio pasado. Pero, ¿cómo empezó a tirar adelante su negocio Alex? Pues sin ir más lejos, imponiendo a sus trabajadores condiciones tales como: no pagar los salarios, no cotizarles a la Seguridad Social, no formalizar ningún contrato, imponer jornadas extenuantes de hasta 12 horas diarias, etc. En una situación así las condiciones del trabajador asalariado son ya peores que las del esclavo, ese como mínimo recibía comida y cama.

Un trabajador del bar, afiliado a SUT y convencido de la necesidad de luchar por sus derechos, no se quedó de brazos cruzados. Se emprendió, entonces, una campaña de presión tanto a nivel sindical como a nivel jurídico, fruto de la cual el trabajador consiguió el contrato, las cotizaciones atrasadas a la Seguridad Social y los salarios atrasados.

Inspección de Trabajo levanta dos Actas de Infracción a Laie por incumplimiento de los artículos 44 y 64 del Estatuto de los trabajadores y por incumplimiento del pacto de fin de huelga de 2009. Además, requiere a Laie para que garantice la efectiva recepción de las nóminas por parte del trabajador y para que realice los cursos de prevención de riesgos laborales. Podéis ver el informe en el archivo adjunto.

Un mes después de la desconvocatoria de la huelga por la readmisión de los nueve compañeros despedidos el panorama en el centro de trabajo es el siguiente.

Laie sigue haciendo caso omiso de los derechos de la plantilla. La empresa sigue sin pagar los salarios en el tiempo y forma que se establece en el pacto de fin de huelga de 2009, que rige el centro de trabajo, además, todavía no ha pagado a los trabajadores parte de los salarios que les debe de los meses de julio y agosto a lo que se suma que este mes de marzo los trabajadores han vuelto a cobrar menos que lo que corresponde a las horas efectivamente trabajadas. La empresa sigue sin entregar las nóminas a los trabajadores y sin reconocer a la representación legal de los trabajadores; no entrega la copia básica de los contratos de los trabajadores de refuerzo ni sus TC-2 ni los controles horarios de los mismos.

En un claro acto de represión sindical, la empresa ha reducido las funciones de los trabajadores que hicieron huelga. Solamente los trabajadores que hicieron huelga no pueden cobrar a los clientes y sus nombres y códigos han sido borrados de las cajas registradoras. Las jornadas laborales de las trabajadoras del turno de tarde-noche se han visto ajustadas a las horas mínimas por contrato sin darles el incremento de jornada de hasta el 50% que realizaban anteriormente, no sólo eso sino que la empresa les hace trabajar las mínimas horas nocturnas para ahorrarse el plus de nocturnidad que cobran a partir de las 22h, dando esos horarios a los trabajadores de refuerzo.

En el centro de trabajo sólo quedan cinco camareros con contrato fijo y con las condiciones que consiguieron tras la huelga del 2009. En el turno de tarde-noche sólo dos trabajadoras tienen contrato fijo y el resto de plantilla (unos 6 o 7 trabajadores para los conciertos de más aforo) es de refuerzo, con contratos verbales y altas y bajas diarias, en unas condiciones muy por debajo de las que tienen los fijos y por lo tanto de las que tenían los trabajadores despedidos. La plantilla de refuerzo puede venir a trabajar por una jornada inferior a tres horas, no tiene 20 minutos de descanso cada cinco horas, no cobra pluses y no tiene derecho a comer en su descanso o antes o después del servicio y lo más relevante, la empresa los envía a trabajar de un centro de trabajo a otro para evitar que se fragüe la unión de la plantilla. stas son las condiciones que Laie cultiva en sus centros de trabajo.

Adjuntos:
Descargar este archivo (inspecci)inspecci[ ]0 kB

El 9 de març es va adjudicar provisionalment la gestió de la Deixalleria de Molins de Rei a l’empresa SOLIDANÇA TREBALL EI. Durant el procés de selecció l’Ajuntament s’ha dedicat a dir a les empreses que no calia que subroguessin els treballadors. Alertats per aquest fet els treballadors han reclamat informació a l’empresa actual (CEPA), a l’empresa futura (SOLIDANÇA) i a l’empresari principal (l’Ajuntament de Molins de Rei). Només l’empresa actual, aparentment desinformada del fons del procés, ha deixat anar alguna informació més aviat confusa i sempre verbalment.

L’Estatut dels Treballadors (art 44) i la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal de les Comunitats Europees deixen absolutament assentat que quan hi ha transmissió d’una unitat productiva autònoma entre dues subcontractes, encara que sigui formalment propietat de l’empresa principal, hi ha successió d’empreses i els treballadors s’han de subrogar en les mateixes condicions. Però quan una nova subcontracta agafa un servei el primer que fa és intentar acabar amb la plantilla anterior (i millor si se la treu de sobre abans de començar i tot) i amb un objectiu molt clar: evitar l’arrelament de la plantilla, imposar les seves condicions de zero i, sobretot, rebaixar les condicions dels treballadors. Per fer això no dubten en enganyar els treballadors i en saltar-se la seva pròpia llei, i si per enganyar els treballadors i convèncer-los que no tenen res a fer cal la intervenció dels sindicats subvencionats o de l’administració pública, allà estaran.

Aquesta mateixa història d’engany es repeteix una vegada i una altra per tot arreu, en quasi tots els centres subcontractats per l’Administració o en l’empresa privada. Es repeteix una vegada i una altra i ja és hora que comenci a forjar-se una resposta contundent i que parem de deixar que juguin amb nosaltres com nens de teta. L’hem sentit ja moltes vegades aquesta cantarella: que si no surt al Plec de Condicions, que si no surt al Conveni… senyors alcaldes, directors generals i demés titelles de la Patronal, són l’E.T., el T.S. i el T.C.E. que estan per sobre del vostre raquític Plec de Condicions municipal segons els vostres propis esquemes institucionals, així que no ens vingueu amb històries. I molt per sobre del T.S. i del T.C.E. i de les vostres lleis (ho diem pel dia en què canviaran de discurs) estan les reclamacions històriques del moviment obrer entre les quals i mentre duri el treball assalariat: la defensa intransigent del lloc de treball.

Els treballadors de la Deixalleria de Molins de Rei han vist el llautó a la maniobra de l’Ajuntament i SOLIDANÇA i han decidit organitzar-se per plantar cara i defensar els llocs de treball i les condicions. Cal organitzar-nos per la defensa intransigent del lloc de treball i aquests companys es mereixen el recolzament de tots els treballadors perquè la seva lluita és la de tota la classe obrera i junts podem fer que la seva victòria sigui la victòria de tots els assalariats subjectes a aquest tipus d’abús patronal.

Davant del secretisme respecte a la data del canvi d’empresa per part de l’Ajuntament de Molins de Rei i de SOLIDANÇA, s’ha convocat una Vaga indefinida a partir del 8 d’abril com a data provisional, reclamant:

- Manteniment dels llocs i de les condicions de treball.

- Compliment de l’article 44 i específicament, de les obligacions d’informació i de la subrogació de tots els treballadors actuals de la Deixalleria.

- Compromís per escrit de les empreses i Ajuntament de que es respectaran els punts anteriors.

Des d’ahir dimarts 29 de març s’està repartint la fulla adjunta.

Per l'extensió de la lluita a tots els centres, empreses i sectors!

Contra la prepotència patronal, Vaga indefinida!

Adjuntos:
Descargar este archivo (avis_informatiu_deixalleria.pdf)avis_informatiu_deixalleria.pdf[ ]38 kB

Se convoca una concentración el miércoles 23 de marzo en la calle Montalbán frente al Ayuntamiento de Madrid a las 10:30h en apoyo a las compañeras y compañeros de los Centros de día Delamano,que ¡¡ por IMPAGO del ayuntamiento han sido ARROJADOS AL ARROYO DEL PARO!!.

PP-AYUNTAMIENTO ¡MIENTO MIENTO! NOS QUITÁIS EL TRABAJO Y EL SALARIO POR IMPAGO A LA CONTRATA DELAMANO.

GALLARDÓN-PP: REGALASTEIS NUESTROS SALARIOS Y QUEMASTEIS NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO ¡SOLUCIÓN YA!

Adjuntamos la hoja del escrito entregado al señor alcalde.

Adjuntos:
Descargar este archivo (Escrito_Gallardon.pdf)Escrito_Gallardon.pdf[ ]356 kB

Barcelona, 9 de març de 2011


Companys i companyes,


Els treballadors i treballadores del Servei de Cafeteria, Bar i Càtering de L’Auditori vam començar ara fa 6 mesos una Vaga indefinida per aconseguir la readmissió de 9 companys acomiadats per l'empresa Laietana de Llibreteria (LAIE), concessionària del servei de bar. Pensem que és el que ha de fer qualsevol pels seus propis companys. La Vaga ha tingut un impacte en la vida quotidiana de tots els que us moveu en l’entorn Auditori-ESMUC i de tots els que d’alguna manera o altra heu mostrat la vostra solidaritat. Per això us volem comunicar el següent:


L'Assemblea de Treballadors del Servei de Bar, Cafeteria i Càtering de L’Auditori desconvoquem avui dimecres 9 de març de 2011 la Vaga indefinida.


El motiu de la desconvocatòria no és altre que l'atropellament sistemàtic per part de l'empresa i l'Auditori del “dret” a Vaga i l'empara impúdica que els han donat les Institucions públiques, des de la primera a l’última, des de L’Auditori a Magistratura passant per Inspecció de Treball i els diversos cossos de Policia. El famós “Estat de Dret” es demostra una vegada més un escarni, una farsa, una broma de mal gust pels treballadors assalariats que ens ha tocat viure en carn pròpia.


En l’últim tram d’aquests sis mesos hem estat objecte d’una campanya de difamació entorn al nombre de vaguistes i no vaguistes i a la pretesa il·legalitat de la Vaga, a part de les diverses amenaces rebudes per tal que deposéssim la Vaga. Hem tingut ocasió d’aclarir la situació a qui ho ha demanat i és un exemple del veritable rostre de LAIE i de L’Auditori, dels seus mètodes goebbelians.


Hem lluitat durant sis mesos convençuts de la necessitat de les nostres reivindicacions. Estem contents d’haver-ho fet i no podem augurar res millor que aquestes accions de solidaritat s’estenguin arreu. Si avui no tenim força per tombar-los, que demà sucumbeixin sota la pressió dels milions de treballadors que haurem dit prou als abusos i a la prepotència de la Patronal.


Desconvoquem la Vaga sabent que, malgrat no haver aconseguit la readmissió, els sacrificis que ens han exigit aquests mesos no han estat en va i que l'empresa n'ha patit les conseqüències. Desconvoquem la Vaga convençuts de que no pot ser que acomiadin 9 companys i no passi res, convençuts que LAIE i la resta de la Patronal s'ho hauran de pensar dues vegades abans d'acomiadar cap treballador si s'exposen de forma generalitzada a aquesta mena de conseqüències i convençuts de continuar la lluita des de dins contra la prepotència d'aquesta empresa i de la Patronal en general.


Moltes gràcies a tots aquells que durant aquests sis mesos us heu solidaritzat amb aquesta lluita.


Assemblea de Treballadors del Servei de Cafeteria, Bar i Càtering de L’Auditori

Contra la prepotència de la Patronal, Vaga indefinida!

Més informació: www.nodo50.org/sindicatosutBarcelona, 9 de marzo de 2011


Compañeros y compañeras,


Los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Cafetería, Bar y Catering de L’Auditori empezamos hace ahora 6 meses una Huelga indefinida para conseguir la readmisión de 9 compañeros despedidos por la empresa Laietana de Llibreteria (LAIE), concesionaria del servicio de bar. Pensamos que es lo que tiene que hacer cualquiera por sus propios compañeros. La Huelga ha tenido un impacto en la vida cotidiana de todos los que os movéis en el entorno Auditori-ESMUC y de todos los que de alguna manera u otra habéis mostrado vuestra solidaridad. Por eso os queremos comunicar lo siguiente:


La Asamblea de Trabajadores del Servicio de Bar, Cafetería y Catering de L’Auditori desconvocamos hoy miércoles 9 de marzo de 2011 la Huelga indefinida.


El motivo de la desconvocatoria no es otro que el atropello sistemático por parte de la empresa y L'Auditori del “derecho” a Huelga y el amparo impúdico que les han dado las Instituciones públicas, desde la primera a la última, desde L’Auditori a Magistratura pasando por Inspección de Trabajo y los varios cuerpos de Policía. El famoso “Estado de Derecho” se demuestra una vez más un escarnio, una farsa, una broma de mal gusto para los trabajadores asalariados que nos ha tocado vivir en carne propia.


En el último tramo de estos seis meses hemos sido objeto de una campaña de difamación entorno al número de huelguistas y no huelguistas y a la pretendida ilegalidad de la Huelga, a parte de las varias amenazas recibidas para que depusiéramos la Huelga. Hemos tenido ocasión de aclarar la situación a quien lo ha pedido y es un ejemplo del verdadero rostro de LAIE y de L’Auditori, de sus métodos goebbelianos.


Hemos luchado durante seis meses convencidos de la necesidad de nuestras reivindicaciones. Estamos contentos de haberlo hecho y no podemos augurar nada mejor que estas acciones de solidaridad se extiendan por doquier. Si hoy no tenemos fuerza para tumbarlos, que mañana sucumban bajo la presión de los millones de trabajadores que habremos dicho basta a los abusos y a la prepotencia de la Patronal.


Desconvocamos la Huelga sabiendo que, a pesar de no haber conseguido la readmisión, los sacrificios que nos han exigido estos meses no han sido en balde y que la empresa ha sufrido sus consecuencias. Desconvocamos la Huelga convencidos de que no puede ser que despidan a 9 compañeros y no pase nada, convencidos de que LAIE y el resto de la Patronal se lo tendrán que pensar dos veces antes de despedir a un trabajador si se exponen de forma generalizada a este tipo de consecuencias y convencidos de continuar la lucha desde dentro contra la prepotencia de esta empresa y de la Patronal en general.


Muchas gracias a todos aquellos que durante estos seis meses os habéis solidarizado con esta lucha.

Asamblea de Trabajadores del Servicio de Cafetería, Bar y Catering de L’Auditori


¡Contra la prepotencia de la Patronal, Huelga indefinida!

Más información: www.nodo50.org/sindicatosut

Unas cincuenta trabajadoras y trabajadores solidarios respaldaron el piquete informativo en la concentración del viernes pasado. Los carteles de fuera del Bar, por un momento, se convirtieron de mentiras que son en proclamas para las huelgas futuras: "los huelguistas somos todas, los trabajadores que no apoyan la huelga son 0" .


Trabajadores solidarios colgaron unas pancartas reclamando "Readmissió" y "Solidaritat" en los laterales de la Sala 1 de L'Auditori en el entreacto.


Se convoca una nueva concentración el viernes 4 de marzo en frente del Bar de L'Auditori a las 19:45h en apoyo a las compañeras y compañeros del Servicio de Cafeteria, Bar y Catering de L'Auditori que llevarán 185 días en huelga.


Adjuntamos la hoja de convocatoria de la próxima concentración. Adjuntamos también la hoja que algunos trabajadores solidarios están repartiendo desde hace unos días.


¡Viva la solidaridad de los trabajadores!

(más información: www.nodo50.org/sindicatosut)


Una cinquantena de treballadores i treballadors solidaris van recolzar el piquet informatiu en la concentració del divendres passat. Els cartells de fora del Bar, per un moment, es van convertir de mentides que són en proclames per les vagues futures: "els vaguistes som totes, els treballadors que no recolzen la vaga són 0" .


Treballadors solidaris van penjar unes pancartes reclamant "Readmissió" i "Solidaritat" als laterals de la Sala1 de L'Auditori en l'entreacte.


Es convoca una nova concentració el divendres 4 de març davant del Bar de L'Auditori a les 19:45h en suport a les companyes i companys del Servei de Cafeteria, Bar i Càtering de L'Auditori que portaran 185 dies en vaga.


Adjuntem la fulla de convocatòria de la pròxima concentració. Adjuntem també la fulla que alguns treballadors solidaris estan repartint des de fa uns dies.


Visca la solidaritat dels treballadors!

(més informació: www.nodo50.org/sindicatosut)

Adjuntos:
Descargar este archivo (fulla_laie_mar)fulla_laie_mar[ ]0 kB
Descargar este archivo (octaveta_solidaria_laie.pdf)octaveta_solidaria_laie.pdf[ ]720 kB

Varios compañeros asistieron en Barcelona a la manifestación realizada durante la jornada de paro convocada en Teléfonica el jueves 17 de febrero en protesta por los recientes despidos ejecutados por la empresa. Se repartió la siguiente hoja en solidaridad y convocando a la concentración del viernes en L'Auditori.

Adjuntos:
Descargar este archivo (telefonicav1.0.pdf)telefonicav1.0.pdf[hoja despidos telef]49 kB

Unas cincuenta trabajadoras y trabajadores solidarios respaldaron el piquete informativo en la concentración del viernes pasado. Los carteles de fuera del Bar, por un momento, se convirtieron de mentiras que son en proclamas para las huelgas futuras: "los huelguistas somos todas, los trabajadores que no apoyan la huelga son 0" .

Trabajadores solidarios colgaron unas pancartas reclamando "Readmissió" y "Solidaritat" en los laterales de la Sala 1 de L'Auditori en el entreacto.

Se convoca una nueva concentración el viernes 4 de marzo en frente del Bar de L'Auditori a las 19:45h en apoyo a las compañeras y compañeros que llevaran 185 días en huelga.

Adjuntamos la hoja de convocatoria de la próxima concentración. Adjuntamos también la hoja que algunos trabajadores solidarios están repartiendo desde hace unos días.

¡Viva la solidaridad de los trabajadores!


Unes cinquanta treballadores i treballadors solidaris van recolzar el piquet informatiu en la concentració del divendres passar. Els cartells de fora del Bar, per un moment, es van convertir de mentides que són en proclames per les vagues futures: "els vaguistes som totes, els treballadors que no recolzen la vaga són 0" .

Treballadors solidaris van penjar unes pancartes reclamant "Readmissió" i "Solidaritat" als laterals de la Sala1 de L'Auditori en l'entreacte.

Es convoca una nova concentració el divendres 4 de març davant del Bar de L'Auditori a les 19:45h en suport a les companyes i companys que portaran 185 dies en vaga.

Adjuntem la fulla de convocatòria de la pròxima concentració. Adjuntem també la fulla que alguns treballadors solidaris estan repartint des de fa uns dies.

Visca la solidaritat dels treballadors!


Adjuntos:
Descargar este archivo (octavilla laie.pdf)octavilla laie.pdf[ ]720 kB

Al ver que sus amenazas y presiones no disuadían a los huelguistas, LAIE y L’Auditori se han entregado a la difamación de la Huelga colgando estos carteles (cada vez más grandes, van a terminar empapelando todo el cristal…):

Se ha respondido con esta hoja (ver archivo adjunto) que está siendo repartida por los piquetes informativos que se mantienen desde el 1 de septiembre, de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta que cierra el bar (24h aprox.).

Se ha realizado también sin contratiempos la concentración del viernes con afluencia de trabajadores solidarios de distintos colectivos.

Ha reaparecido también la barra sin licencia en la sala 2, desde donde LAIE y L’Auditori tratan de burlar la acción informativa de los piquetes. Un par de compañeros repartieron las hojas de denuncia en los intermedios del concierto de la sala 2 denunciando la situación.


Veient que les seves amenaces i pressions no disuadien als vaguistes, LAIE i L’Auditori s’han entregat a la difamació de la Vaga penjant aquests cartells (cada cop més grans, acabarant empaperant tot el vidre…):

S’ha respost amb aquesta fulla (veure arxiu adjunt) que està sent repartida pels piquets informatius que es mantenen des de l’1 de setembre, de dilluns a diumenge des de les 9 del matí fins que tanca el bar (24h aprox.).

S’ha realitzat sense contratemps la concentració del divendres amb afluència de treballadors solidaris de diversos col·lectius.

Ha reaparegut també la barra sense llicència a la sala 2, des d’on LAIE i L’Auditori proven de burlar l’acció informativa dels piquets. Un parell de companys van repartir les fulles de denúncia en els entremitjos del concert de la sala 2 denunciant la situació.164 días en Huelga indefinida y la plantilla sigue firme. A la concentración han asistido unas 50 personas. Los asistentes nos convocamos para el próximo viernes 18 de febrero a las 19:45h en el mismo sitio (C/Lepanto 150-170 frente al Bar de L'Auditori de Barcelona, metro Marina).


Se ha leído el siguiente comunicado del Comité de Huelga:


"Ante el ataque generalizado de la Patronal contra la clase obrera a nivel mundial (prolongaciones de jornada, aumentos del ritmo de trabajo, despidos en masa, reducción de las prestaciones del paro y jubilación, reducción de salarios, etc.) y considerando que:


- los intereses de la Patronal y de nuestra clase están en oposición irreconciliable,
- en el capitalismo el Estado está inevitablemente al servicio de la Patronal,
- las soluciones no caen del cielo y nuestros "derechos" son sólo papel mojado si no estamos organizados para hacerlos valer.


Es necesario que los trabajadores asalariados nos preparemos para plantar cara a cualquier abuso de la Patronal en la realidad material y cotidiana de cada uno de los centros de trabajo, tendiendo a extender la Huelga al resto de centros, empresas y sectores.

Es necesario recuperar los métodos del sindicalismo de clase: asambleas a mano alzada, la absoluta independencia económica de la Patronal, la Huelga indefinida y sin servicios mínimos, la solidaridad y el compañerismo a ultranza.


Si las luchas implican sacrificios para nosotros, es necesario que tengan un coste para la Patronal también.


Hagamos que se lo tengan que pensar dos veces antes de mover un dedo: contra la prepotencia de la Patronal, Huelga indefinida!"164 dies en Vaga indefinida, la plantilla segueix ferma. A la concentració han assistit unes 50 persones. Els assistents ens convoquem pel pròxim divendres 18 de febrer a les 19:45h al mateix lloc (C/Lepant 150-170 frente al Bar de L'Auditori de Barcelona, metro Marina).


S'ha llegit el següent comunicat del Comitè de Vaga:


"Davant de l'atac generalitzat de la Patronal contra la classe obrera a nivell mundial (prolongacions de jornada, augments del ritme de treball, acomiadaments massius, reducció de les prestacions d'atur i jubilació, reducció de salaris, etc.) i considerant que:


- els interessos de la Patronal i de la nostra classe estan en oposició irreconciliable,

- en el capitalisme l’Estat està inevitablement al servei de la Patronal,

- les solucions no cauen del cel i els nostres "drets" són només paper mullat si no estem organitzats per fer-los valdre.


Cal que els treballadors assalariats ens preparem per plantar cara a qualsevol abús de la Patronal en la realitat material i quotidiana de cada un dels centres de treball, tendint a extendre la Vaga a la resta de centres, empreses i sectors.


Cal recuperar els mètodes del sindicalisme de classe: les assemblees a mà alçada, l'absoluta independència econòmica de la Patronal, la Vaga indefinida i sense serveis mínims, la solidaritat i el companyerisme a ultrança.


Si les lluites impliquen sacrificis per nosaltres, cal que tinguin un cost per la Patronal també.


Fem que s'ho hagin de pensar dues vegades abans de moure un dit: contra la prepotència de la Patronal, Vaga indefinida!"

CONCENTRACIÓ DE SUPORT A LA VAGA INDEFINIDA DEL SERVEI DE BAR DE L’AUDITORI DE BARCELONA


Companys i companyes,


L’empresa concessionària LAIE (Laietana de Llibreteria) ha amenaçat els vaguistes d’acomiadar-los si no deposen la Vaga. A més a més, mentre s’iniciava l’Assemblea de Treballadors ahir dimarts 1 de febrer a les 19h en l’ubicació normal del piquet informatiu que des de fa 5 mesos es manté de dilluns a diumenge davant del Bar de L’Auditori, dos matons han irromput agredint i amenaçant als vaguistes, acomiadats i companys del sindicat allí presents.


Davant d’aquesta ofensiva de l’empresa, cal una resposta solidària i contundent i per això l’Assemblea de Treballadors fa una crida a una CONCENTRACIÓ DE SUPORT el divendres 11 de febrer a les 19:30h davant de L'Auditori (C/Lepant 150, Metro Marina L-1).


CONCENTRACIÓN DE APOYO A LA HUELGA INDEFINIDA DEL SERVICIO DE BAR DE L’AUDITORI DE BARCELONA


Compañeros y compañeras,


La empresa concesionaria LAIE (Laietana de Llibreteria) ha amenazado a los huelguistas con el despido si no deponen la Huelga. Además, mientras se iniciaba la Asamblea de Trabajadores ayer martes 1 de febrero a las 19h en la ubicación normal del piquete informativo que desde hace 5 meses se mantiene de lunes a domingo delante del Bar de L’Auditori, dos matones han irrumpido agrediendo y amenazando a los huelguistas, despedidos y compañeros del sindicato allí presentes.


Ante esta ofensiva de la empresa, es necesaria una respuesta solidaria y contundente y por esto la Asamblea de Trabajadores hace un llamamiento a una CONCENTRACIÓN DE APOYO el viernes 11 de febrero a las 19:30h delante de L’Auditori (C/Lepant 150, Metro Marina L-1).

El Director General de l'Auditori, senyor Joan Oller i Cuartero, deixa la direcció del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra per anar a dirigir el Palau de la Música d'en Millet...
Recentment s'ha fet públic el canvi d'emplaçament de l'actual Director General de l'Auditori, que abandona el vaixell deixant darrera seu un currículum brillant:

Una demanda per cessió il·legal dels treballadors d'acomodació, una altra d'entrada d'artistes i Museu de la Música, una altra del personal de seguretat i una vaga de 5 mesos dels treballadors de bar i càtering que encara dura, els treballadors del Palau de la Música ja poden tremolar...
Si algú creu poder competir amb ell en abaratiment de costos laborals i explotació dels treballadors (serà difícil arribar a emular-lo) pot enviar el seu currículum a l'oferta que apareix a InfoJobs:

http://www.infojobs.net/barcelona/direccio-general-l-auditori/of-id931ef83374c65a698c206b5f68923

Les rebaixes en les nostres condicions són un imperatiu si aquesta pobra gent ha de cobrar 96.000 euros l'any...

150 dies en Vaga indefinida al Servei de Cafeteria, Bar i Catering de L’Auditori

Coincidint amb el 150è dia de Vaga indefinida i en resposta a les recents amenaces de l’empresa als vaguistes, s’ha dut a terme una concentració de suport amb una assistència d’unes 50 persones.

Al final de la concentració s’ha llegit el següent comunicat:


“Comunicat de l'Assemblea de treballadors del Servei de Bar de L'Auditori

Estem en vaga indefinida des de fa 5 mesos perquè l'empresa concessionària, LAIE, ha acomiadat 9 treballadors, la meitat de la plantilla, per substituir-nos per treballadors amb contractes per hores i amb pitjors condicions.

Aquest és el pa de cada dia per molts treballadors al nostre sector i és també un episodi més de l’ofensiva de la Patronal contra els drets i les condicions dels treballadors. Però hem decidit que no podem esperar que les solucions caiguin del cel i que no podem deixar caure els nostres companys perquè els problemes d'un grup de treballadors són els problemes de tota la classe obrera.

Han estat 5 mesos en què els vaguistes hem estat i seguim sent substituits sistemàticament per esquirols portats d'altres centres a l'empar d’institucions públiques com L'Auditori. Per acabar de demostrar la seva prepotència empresarial, LAIE ha amenaçat als vaguistes dient que serem acomiadats si no deixem la vaga en 24h.

Malgrat les pressions, seguim convençuts que cal lluitar perquè no podem deixar que trepitgin impunement els pocs drets que ens queden als treballadors i ens mantindrem ferms fins que readmetin els nostres companys.

Hem pogut mantenir aquesta lluita gràcies a la solidaritat dels treballadors de l'Auditori, dels professors i estudiants de l'ESMUC i també del públic i d'altres companys que han fet possible el manteniment de la Caixa de Resistència.

Fem una crida a trencar amb la identificació amb l’interès d’empresa que és l’avant-sala de l’hipòcrita interès nacional, a extendre l’oposició als abusos de la Patronal, a recuperar els mètodes de lluita del sindicalisme de classe i a que floreixi una vegada més la solidaritat de classe amb aquesta i amb totes les lluites de la classe obrera.

Assemblea de treballadors del Servei de Bar de L'Auditori”

LAIE amenaça als vaguistes d’acomiadar-nos si no deixem la Vaga

En la seva creuada pel foment de la PRECARIETAT LABORAL i per l’ATROPELLAMENT SISTEMÀTIC DELS DRETS FONAMENTALS DELS TREBALLADORS, LAIE no escatima mitjans. Substitueix sistemàticament els vaguistes i quan veu que la plantilla es manté ferma i solidària, després de 5 MESOS DE VAGA INDEFINIDA per la readmissió dels 9 companys acomiadats i pel manteniment de les condicions, LAIE envia burofaxos als vaguistes per amenaçar-los que seran acomiadats si no deposen la Vaga.

L’Assemblea de Treballadors ha decidit no cedir a les pressions de l’empresa, sobren les paraules.


LAIE amenaza a los huelguistas con el despido si no dejamos la Huelga

En su cruzada por el fomento de la PRECARIEDAD LABORAL y por el ATROPELLO SISTEMÁTICO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJAODRES, LAIE no escatima medios. Sustituye sistemáticamente a los huelguistas y cuando ve que la plantilla se mantiene firme y solidaria, después de 5 MESES DE HUELGA INDEFINIDA por la readmisión de los 9 compañeros despedidos y por el mantenimiento de las condiciones, LAIE envía burofaxes a los huelguistas para amenazarles con el despido si no deponen la Huelga.

La Asemblea de Trabajadores ha decidido no ceder ante las presiones de la empresa, sobran las palabras.

Des de divendres passat Laie torna a servir al bar de l'Auditori mitjançant esquirols de fora del centre i passant olímpicament dels requeriments d'Inspecció, com que l'empresa no es creu ni ella mateixa la menció de vaga il·legal que apareix a l'última sentència s'ha dedicat a empaperar el bar i a enviar correus als treballadors de L'Auditori amb el següent text :

Malgrat tot, el balanç de més d'una setmana de l'intent de "tornar a la normalitat" per part de l'empesa és que nosaltres mantenim el piquet i que al bar només s'hi venen tres cafès al dia, tot un negoci...
Davant de tot això i per moltes rodes de prensa que el senyor Oller, director general de l'Auditori, faci al bar abans de marxar al Palau de la Música els treballadors del bar de l'Auditori mantindrem la vaga fins que es garanteixin tots els llocs de treball i les condicions.
Adjuntos:
Descargar este archivo (FULLA GENER.pdf)FULLA GENER.pdf[ ]0 kB
Descargar este archivo (HOJA ENERO.pdf)HOJA ENERO.pdf[ ]0 kB

Un informe més d'Inspecció sancionant a Laie:

Publiquem un informe més emès per Inspecció de Treball de Barcelona on es sanciona a Laie per la subsitució de treballadors en vaga a l'Auditori, amb aquest ja en tenim tres a favor...


Adjuntos:
Descargar este archivo (informe de inspecci)informe de inspecci[ ]0 kB
Vaga general del 27 de Gener a Catalunya
A finals del mes de desembre de 2010 vam rebre la següent carta dirigida a SUT:
A l'atenció de Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT)
Després de la darrera vaga general del 29-S, el govern espanyol continua amb la seva política de retallades socials i no ha derogat ni la Reforma Laboral ni els Plans d'Ajust del sector públic. Al contrari, en les darreres setmanes ha aprovat noves retallades socials i privatitzacions i ha anunciat la seva ferma intenció de reformar el sistema públic de pensions, incrementant l'edat de jubilació i el període necessari de cotització.
Les organitzacions signatàries d'aquesta carta considerem imprescindible donar una resposta socialment àmplia e inequívoca a aquests atacs continuats envers els interessos de la majoria de la població. Considerem també que cal replantejar des de l'arrel el model de creixement socioeconòmic, generador de desigualtats i explotació i profundament agressiu envers el medi ambient (canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, etc.).
Recollint una sensibilitat compartida amb amplis sectors socials, considerem també imprescindible convocar una Vaga General contra la Reforma Laboral, en contra les retallades socials i laborals i per aturar la Reforma del sistema públic de pensions enunciada pel govern espanyol i les principals organitzacions del capital (OCDE, etc.). Aquesta vaga ha de ser convocada abans de que s'aprovi la Reforma de les Pensions a finals de gener per tal de que pugui ser realment efectiva com a eina per a impedir-la.
Per definir explorar la possibilitat de realitzar conjuntament aquesta convocatòria de Vaga General, us emplacem a una reunió àmplia d'organitzacions sindicals i moviments socials a la Sala Costa i Font, en els locals de la CGT de Barcelona (C/ Via Laietana 18, 9è) el proper dilluns 3 de gener de 2011 a les 18 h.

Salut

Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya
Confederació Nacional del Treball (CNT) de Catalunya
Coordinadora Obrera Sindical (COS)
Ecologistes en Acció de Catalunya
Solidaritat Obrera
A la que vam respondre el següent:
A l'atenció de la Secretaria d'Acció Social de CGT,

Hem rebut la vostra convocatòria de reunió pel dilluns 3 i després de valorar-la hem arribat a les següents conclusions que us transmetem.

Les organitzacions signatàries són una amalgama de punts de vista que es reflexa en l’ús d’expressions en el millor dels casos ambigües com “la majoria de la població” per comptes de classe obrera o treballadors assalariats. No creiem que sigui possible fer renéixer la lluita de classe sobre la base d’aquesta amalgama.

D’altra banda, considerem que organitzar ara una vaga general sense haver fet un treball amb fruits reals i palpables als centres de treball (on en la majoria dels casos les condicions reals són molt pitjors que les contingudes nominalment en la reforma laboral) i amb l’ambient general que s’hi viu és començar la casa per la teulada o una operació escènica que no pot parar les reformes del govern.

Això no treu que efectivament l’atac de la patronal contra les condicions de vida i de treball de la classe obrera s’està exacerbant i que cal que el proletariat s’organitzi i reprengui els seus mètodes de lluita classista: la vaga indefinida i sense serveis mínims. Ara mateix no creiem que la vostra proposta sigui un pas real en aquesta direcció.

És a dir, el que no farem és oposar-nos al seguiment de l’aturada que plantegeu i en termes pràctics nosaltres pararem si la convoqueu però, pel que us hem exposat, no assumirem l’organització de la convocatòria.

Per això, l’Assemblea de SUT a Barcelona ha decidit declinar la vostra convocatòria de reunió.

Salut
Companys i companyes,

Com molts ja sabeu els treballadors del Bar, Cafetria i Càtering de l'Auditori de Barcelona, organitzats amb SUT, fa 4 mesos i mig que estan en vaga indefinida lluitant per la readmissió dels 9 companys acomiadats el juliol passat i pel manteniment de les condicions de treball. Davant l'allau de mesures anti-obreres que estem vivint darrerament (tant per part del Govern com de les empreses), la seva lluita és un gran exemple que mereix la nostra solidaritat.
És per això que s'ha convocat una CONCENTRACIÓ DE SUPORT el divendres 28 de gener a les 19h davant de l'Auditori (C/Lepant 150, Metro Marina L-1) a la que us animem a participar. Que la Patronal s'adoni de que els vaguistes no estan sols!

Us recordem que qualsevol aportació a la Caixa de Resistència (2100-0630-1301-0091-9247) serà de gran ajut, fins i tot si es tracta d’un euro o menys.

Aprofitem per adjuntar-vos l'última fulla que s'ha editat. També podeu trobar més informació a www.nodo50.org/sindicatosut o passant pel piquet que hi ha muntat davant de l’Auditori.

Reenvieu aquest correu a qui cregueu convenient.

Salut!Compañeros y compañeras,

Como muchos ya sabéis los trabajadores del Bar, Cafetría y Catering de l'Auditori de Barcelona, organitzados con SUT, hace 4 meses y medio que están en huelga indefinida luchando por la readmisión de los 9 compañeros despedidos el julio pasado y por el mantenimiento de las condiciones de trabajo. Ante el alud de medidas anti-obreras que estamos viviendo últimamente (tanto por parte del Gobierno como de las empresas), su lucha es un gran ejemplo que merece nuestra solidaridad.

Es por eso que se ha convocado una CONCENTRACIÓN DE APOYO el viernes 28 de enero a las 19h delante de l'Auditori (C/Lepant 150, Metro Marina L-1) a la que os animamos a participar. ¡Que la Patronal se entere de que los huelguistas no están sólos!

Os recordamos que qualquier aportación a la Caja de Resistencia (2100-0630-1301-0091-9247) será de gran ayuda, incluso si se trata de un euro o menos.

Aprovechamos para adjuntaros la última hoja que se ha editado. También podéis encontrar más información en www.nodo50.org/sindicatosut o pasando por el piquete que hay montado delante de l’Auditori.

Reenviad este correo a quien creáis conveniente.

Salud!
Adjuntos:
Descargar este archivo (fulla concentraci)fulla concentraci[ ]0 kB
Cierre de la planta de BASF Construction Chemicals España S.L. en Palau-Solità i Plegamans:

BASF anuncia el cierre total de la planta que tiene en Palau-Solità i Plegamans (Vallès-Barcelona). De una planta que había llegado a tener unos 200 trabajadores, de ERE en ERE, la plantilla se ha ido reduciendo a los 90-100 trabajadores actuales. Ahora la empresa propone a los trabajadores entrar en el nuevo ERE o el traslado en su otra planta en Mejorada del Campos (Madrid), siendo este el tercer ERE que realiza la empresa en dos años en el territorio español. La misma historia la hemos podido observar en FRAPE (Zona Franca), en DuPont (Cardedeu), en MiniWatt (Barcelona) y en un larguísimo etcétera cada vez más creciente de empresas.


Tres compañeros del SUT nos hemos pasado por la planta para ver el ambiente, hablar con los trabajadores y repartir la hoja que adjuntamos abajo.

Como en todas partes, la empresa cierra la planta alegando el desplome de beneficios. ¿Pero donde está todo lo que ganaron a costa nuestra durante el tiempo de vacas gordas? Cuando se forraban nos daban las migajas y ahora nos echan al arroyo por cuatro duros! ¡Aquí y en todas partes no podemos permitir que se vayan, debemos obligarlos a quedarse y seguir pagando los salarios con el dinero estrujado durante todos estos años!

Tanto en ésta como en tantas otras empresas, los trabajadores estamos pagando ahora nuestra falta de reacción ante los EREs anteriores. La empresa, viendo que pudo colar los EREs anteriores sin que hubiese reacción alguna, se ve confiada en colarnos este nuevo ERE. ¿Que hizieron los comités de empresa en los anteriores EREs? Lo mismo que harán con el actual, servir de RRHH a la empresa, como buenos bomberos apagafuegos, allanarán el camino para facilitar el cierre pacifico de la planta. Nos venderán con que solo nos queda estirar de la indemnización, agotándonos con reuniones de pantomima realizadas entre estos sindicatos subvencionados vende-obreros y la dirección de la empresa, cuando en realidad todo ya esta pactado de antemano. Pretenden que nos quedemos quietos sin hacer nada, que no nos movilicemos, para que terminemos los pedidos que aún faltan por hacer en la planta, mientras nos menean con el caramelo amargo del juego de cifras de la indemnización. Y después, cuando ya estemos en la calle, nos darán cuatro pitos para que vayamos a desfogarnos ante la Generalitat.


¡Hay que romper con esta línea! ¡Hay que plantar cara tanto a la empresa como a estos sindicaleros vende-obreros! ¡Aun hay mucho para hacer y todo depende de nosotros! ¡Debemos recuperar la línea y el método del sindicalismo de clase, por la defensa intransigente de los puestos de trabajo! ¡Busquemos la solidadridad de los trabajadors de todo el sector y todos los sectores, por la huelga indefinida, sin preaviso ni servicios mínimos!

Des de SUT, emplazamos a los trabajadores de BASF en Palau-Solità i Plegamans a que rompan con el comité de CCOO y UGT y con su línea. ¡Que emprendan una huelga indefinida para arrancar el compromiso a la empresa del mantenimiento del puesto de trabajo! Aún estáis trabajando en la planta, ahora es el momento de actuar. ¡Si se actúa ahora no hay nada perdido, al contrario, está todo por ganar!

Ahora mismo, a nivel estatal ha habido 42 despidos, y hay un plan de negociación con los comités de CCOO y UGT para reducir en un 14% la plantilla total de la empresa. Esto es solo el principio, hay que pararle los pies a la empresa ahora, ya sea en Guadalajara, en Palau o en Mardid.¡Que las derrotas de hoy sirvan para preparar las victorias de mañana!

Adjuntos:
Descargar este archivo (basf[1].pdf)basf[1].pdf[Hoja BASF]0 kB

Después de 111 días de huelga indefinida del servicio de Bar, Cafetería y Catering de L'Auditori de Barcelona, en defensa de las condiciones de trabajo y para la readmisión de los despedidos del 29 de julio, durante la cual la contratista adjudicataria del servicio, LAIE, se ha pasado el derecho de huelga por el forro usando a esquiroles de fuera del centro y con contratos verbales para sustituir a los huelguistas y cubrir parcialmente el servicio, después de 4 Actas de Infracción levantadas por Inspección de Trabajo constatando esquirolaje, después de la connivencia más absoluta de L'Auditori con el esquirolaje descrito, después de que la empresa haya despedido a nueve trabajadores para no tener que mantener sus condiciones y haya tratado de imponer al Comité de Huelga la rebaja de las condiciones de todos los trabajadores en todas las reuniones incluida una mediación ante Inspección de Trabajo de la cual consta Acta y que encima era prueba solicitada por la parte empresarial;

Después de todo esto, el Juzgado de lo Social nº16 de Barcelona, con todas las pruebas encima de la mesa y sin ningún lugar por donde escaparse, se ha cogido a un clavo ardiendo para no tener que dar la razón a los trabajadores y ha considerado hecho probado cualquier manifestación de la empresa desechando sin más la documentación aportada por los trabajadores (incluidas las Actas de Inspección de Trabajo), para dictar sentencia en la que declara ilegal la huelga porque el objetivo de ésta sería modificar un pacto que la empresa ha confesado durante el juicio que no cumplía y que no tenía intención de cumplir, un pacto que la empresa ha exigido modificar a la baja en todas las reuniones como condición para readmitir a los trabajadores despedidos…

No se lo cree ni el mismo Juez. Ha declarado la huelga ilegal con la primera excusa con la que ha tropezado porque si tuviera que hacer cumplir sus propias reglas del juego a L’Auditori y a LAIE, éstos tendrían que rendirse a la fuerza de la plantilla. Ni más ni menos. Su función es precisamente ésta: garantizar que en el juego de fuerzas entre el trabajo asalariado y capital, el primero se encuentra y se mantiene siempre sometido al dictado del segundo.


El libre desarrollo de la relación de fuerzas entre los asalariados y la Patronal se pondría inevitablemente a favor de los primeros dado que somos los que producimos su ganancia y, si nosotros paramos, nuestros chupa-sangres no pueden seguir viviendo de nuestro trabajo. Por esto, la Patronal necesita una fuerza que controle, ilegalice y reprima las reivindicaciones de los asalariados. Esta fuerza es el Estado burgués con sus Tribunales, Policía, Ejército, Seguridad Social, Sistema Educativo, etc. que son los encargados de engrilletar a los trabajadores al yugo de la explotación, de la impotencia y de la resignación.

Y es éste y no otro el único ORDEN real y lo único que podemos esperar de los Tribunales (sin por ello renunciar a intentar hacerles cumplir sus propias leyes en el entretiempo): una decisión crudamente política y acorde al fundamento de la “Justicia” burguesa, de su Ley: los trabajadores tenemos derechos mientras no se nos ocurra utilizarlos y nos los dejemos quitar cuando sea.

Corolario: los trabajadores tenemos derecho a huelga… siempre que perdamos (o nos conformemos con poder vender como victoria cualquier migaja real o imaginaria que haya caído), a quienes se organicen y pretendan ganar se les pone fuera de la ley con todo el desparpajo que sea necesario en defensa del ORDEN burgués.

Otro corolario: los empresarios pueden modificar cualquier condición siempre que presenten cuatro numeritos pero si los trabajadores se defienden y exigen garantías contra los despidos y por el mantenimiento de las condiciones su comportamiento es ilegal por… querer modificar sus condiciones.

Cuando decimos que el Estado está al servicio de la Patronal no lo decimos por decir ni para escandalizar a los “ciudadanos de bien”, lo decimos porque es la cruda realidad con la que chocamos una vez si y otra también... Mientras subsista el trabajo asalariado y la ley del valor, la democracia (orgánica, parlamentaria o popular) consiste y consistirá sólo en esto: es el teatro impúdico por el cual el interés de la burguesía se disfraza de interés general mientras que los intereses de la clase obrera se proscriben y se ponen al margen de la ley.

Ante tal atropello los trabajadores no podemos más que reafirmar nuestra voluntad de seguir luchando hasta que nuestras fuerzas y recursos nos lo permitan por la readmisión de nuestros compañeros despedidos y por el mantenimiento de los puestos y condiciones de trabajo, sin ceder al chantaje que nos impone el Estado como lacayo de la Patronal y llamando a la solidaridad de nuestros hermanos de clase, a apoyar efectivamente la lucha mediante la Caja de Resistencia (2100-0630- 1301-0091-9247) y buscando su implicación para la extensión de la lucha, teniendo en la cabeza que, sea cual sea el final de esta u otra lucha parcial, la historia siempre pone a cada uno en el lugar que le corresponde...

Asamblea de Trabajadores del Servicio de Cafetería, Bar y Catering de L'Auditori
Sección Sindical de SUT en LAIE (www.nodo50.org/sindicatosut)

SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting