Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

(más abajo en castellano)

En l’última Assemblea celebrada el dilluns 6 de juny de 2016, els treballadors i treballadores de SERVEIS EDUCATIUS CIUT’ART van decidir per unanimitat encarregar a la Secció Sindical de Solidaritat i Unitat dels Treballadors (SUT) la convocatòria de dies de protesta en els quals els treballadors faran vaga.

SERVEIS EDUCATIUS CIUT’ART és la adjudicatària dels serveis d’atenció al públic de diversos dels museus més emblemàtics de la ciutat de Barcelona: MACBA, Fundació Miró, CCCB, Museu del Disseny, Monestir de Pedralbes, Museu de les Cultures del Món, Museu Etnològic, Fundació Tàpies, Arxiu Històric de Barcelona, Museu de la Música.

El primer dia de protesta, convocat per la Secció Sindical de SUT, està anunciat pel 16 de juny, coincidint amb la inauguració de l’exposició del MACBA d’aquesta temporada.

Els altres dies de protesta convocats són el 23 de juny i 2 de juliol. Els treballadors han traslladat a l’Empresa que aquestes aturades poden convertir-se en vaga indefinida si no es frenen els abusos denunciats.

Últimes eleccions

El sindicat SUT va obtenir a les passades eleccions sindicals a l’Empresa (que es van celebrar el 13 d’abril de 2016), 8 dels 9 membres del Comitè d’Empresa, amb el suport del 85% de la plantilla.

En les anteriors eleccions el nombre de votants havia estat només de 22, en una Empresa de més de 150. El dia de les votacions havia estat en dilluns, dia de descans setmanal de la majoria dels treballadors, i només hi havia hagut urna a les oficines centrals. D’aquesta manera l’Empresa s’havia procurat un Comitè afí a la Direcció.

La secció sindical de SUT va reclamar que en aquestes eleccions el dia de votació fos en un dia laborable per la majoria de la plantilla i que les urnes fossin itinerants i es desplacessin a tots els centres. D’aquesta manera la participació ha estat del 84% (125 votants sobre 149 electors). Al poder votar la majoria dels treballadors, el resultat ha estat un suport massiu a la candidatura reivindicativa de la secció sindical de SUT.

L’Empresa va impugnar les votacions però el laude ha resolt que la impugnació de l’Empresa no tenia cap fonament. La nostra interpretació és que l’Empresa va fer aquesta impugnació per tal de dificultar la constitució del nou Comitè i esquivar les reivindicacions de la secció sindical

L’únic membre d’UGT del Comité, el Roger Taixés, és un supervisor de diversos serveis i és la mà dreta de la Directora de l’Empresa.

La gota que ha fet vessar el vas

Des de la secció sindical de SUT venim denunciant que els abusos derivats del treball assalariat s’amplifiquen amb la subcontractació i denunciem a les institucions públiques i empreses privades que fomenten la fragmentació de plantilles i la degradació de les condicions laborals a través de la subcontractació.

La gota que ha fet vessar el vas però són les vacances i els festius, sumat a l’ús abusiu de la contractació temporal en frau de llei. A Ciut’art, no tenim dret a realitzar els dies festius i tampoc se’ns permet realitzar-los en un altre dia. Gairebé cap treballador té els 31 dies de vacances establerts a l’Empresa encara que porti més d’un any treballant i hi ha casos que fa més d’un any que treballen i CIUTART només els reconeix 5 dies de vacances o treballadores que després de treballar dos anys hauran gaudit de només 20 dies de vacances. L’Empresa ens roba sistemàticament les vacances i els festius, és a dir, el nostre temps de descans i la nostra vida.

La convocatòria dels dies de protesta amb aturades és per reclamar:

- La regularització dels contractes en frau de llei i el reconeixement del caràcter indefinit de les relacions laborals

- La correcta adjudicació dels dies de vacances

- El final del tracte discriminatori cap als anomenats “reforços”

- El cessament immediat dels assetjaments duts a terme per l’empresa dirigits als companys i companyes de la Secció Sindical SUT, a més de la retirada de les sancions sense fonament imposades a un dels seus membres.

Fora ETT’s i subcontractes! Tots a fixos de l’Empresa principal!

Un dels nostres objectius com a sindicat és acabar amb la subcontractació. Però al mateix temps considerem que no s’aconseguirà aquest objectiu si abans els treballadors no aconseguim organitzar-nos també per plantar cara als abusos i atropellaments quotidians, per ensenyar les dents i lluitar contra el despotisme al que estem sotmesos en el dia a dia.

Per això, aquestes aturades tenen una fita clara derivada d’un abús molt concret però que hem decidit no permetre més. Amb aquest objectiu com a fita immediata però amb la vista enfocada al final de la subcontractació, s’han convocat els dies de protesta i les aturades anunciades.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En la última Asamblea celebrada el lunes 6 de junio de 2016, los trabajadores y trabajadoras de SERVEIS EDUCATIUS CIUT'ART decidieron por unanimidad encargar a la Sección Sindical de Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT) la convocatoria de días de protesta en los que los trabajadores harán huelga.


SERVEIS EDUCATIUS CIUT'ART es la adjudicataria de los servicios de atención al público de varios de los museos más emblemáticos de la ciudad de Barcelona: MACBA, Fundació Miró, CCCB, Museu del Disseny, Monestir de Pedralbes, Museu de les Cultures del Món, Museu etnològic, Fundació Tàpies, Arxiu Històric de Barcelona, Museu de la Música.


El primer día de protesta, convocado por la Sección Sindical de SUT, está anunciado para el 16 de junio, coincidiendo con la inauguración de la exposición del MACBA de esta temporada.

Los otros días de protesta convocados son el 23 de junio y 2 de julio. Los trabajadores han trasladado a la Empresa que estos paros pueden convertirse en huelga indefinida si no se frenan los abusos denunciados.

Últimas elecciones


El sindicato SUT obtuvo en las pasadas elecciones sindicales en la Empresa (que se celebraron el 13 de abril de 2016), 8 de los 9 miembros del Comité de Empresa, con el apoyo del 85% de la plantilla.


En las anteriores elecciones el número de votantes había sido sólo de 22, en una Empresa de más de 150. El día de las votaciones había sido el lunes, día de descanso semanal de la mayoría de los trabajadores, y sólo había habido urna en las oficinas centrales. De esta manera la Empresa se había procurado un Comité afín a la Dirección.


La sección sindical de SUT reclamó que en estas elecciones el día de votación fuera en un día laborable para la mayoría de la plantilla y que las urnas fueran itinerantes y se desplazaran a todos los centros. De esta manera la participación ha sido del 84% (125 votantes sobre 149 electores). Al poder votar la mayoría de los trabajadores, el resultado ha sido un apoyo masivo a la candidatura reivindicativa de la sección sindical de SUT.


La Empresa impugnó las votaciones pero el laudo ha resuelto que la impugnación de la Empresa no tenía ningún fundamento. Nuestra interpretación es que la Empresa realizó la impugnación para dificultar la constitución del nuevo Comité y esquivar las reivindicaciones de la sección sindical


El único miembro de UGT del Comité, Roger Taixés, es un supervisor de varios servicios y es la mano derecha de la Directora de la Empresa.


La gota que ha colmado el vaso


Desde la sección sindical de SUT venimos denunciando que los abusos derivados del trabajo asalariado se amplifican con la subcontratación y denunciamos a las instituciones públicas y empresas privadas que fomentan la fragmentación de plantillas y la degradación de las condiciones laborales a través de la subcontratación.


Pero la gota que ha colmado el vaso son las vacaciones y los festivos, sumado al uso abusivo de la contratación temporal en fraude de ley. En Ciut'art, no tenemos derecho a realizar los días festivos y tampoco se nos permite realizarlos otro día. Casi ningún trabajador tiene los 31 días de vacaciones establecidos en la Empresa aunque lleve más de un año trabajando y hay casos que hace más de un año que trabajan y CIUTART sólo les reconoce 5 días de vacaciones o trabajadoras que después de trabajar dos años habrán disfrutado de sólo 20 días de vacaciones. La Empresa nos roba sistemáticamente las vacaciones y los festivos, es decir, nuestro tiempo de descanso y nuestra vida.


La convocatoria de los días de protesta con paros es para reclamar:


- La regularización de los contratos en fraude de ley y el reconocimiento del carácter indefinido de las relaciones laborales


- La correcta adjudicación de los días de vacaciones


- El final del trato discriminatorio hacia los llamados "refuerzos"


- El cese inmediato de los acosos llevados a cabo por la empresa dirigidos a los compañeros de la Sección Sindical SUT, además de la retirada de las sanciones sin fundamento impuestas a uno de sus miembros.


Fuera ETTs y subcontratas! Todos a fijos de la Empresa principal!


Uno de nuestros objetivos como sindicato es acabar con la subcontratación. Pero al mismo tiempo consideramos que no se logrará este objetivo si antes los trabajadores no conseguimos organizarnos también para hacer frente a los abusos y atropellos cotidianos, para enseñar los dientes y luchar contra el despotismo al que estamos sometidos en el día a día.


Por ello, estos paros tienen una meta clara derivada de un abuso muy concreto pero que hemos decidido no permitir más. Con este objetivo como meta inmediata pero con la vista enfocada al final de la subcontratación, se han convocado los días de protesta y los paros anunciados.

SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting